Styrelse & Kommittéer

Ordförande: Agneta Harrysson


Vice Ordförande:  Wilhelm Johansson


Sekreterare: Laila Johansson


Kassör: Jan Svensson


Ledamot: Per Friskopp


Ledamot: Patric Fransson


Ledamot: Klas JohanssonAnläggningskommitté: Wilhelm Johansson, Leif Gummesson, *Mikael Dahl, Åke Mattsson, Göran Dahl, Hans Janhall


Försäljningskommitté: Irene Månsson


Lotterikommitté: Jan Svensson


Marknadskommitté: Agneta Harrysson, *Jan Svensson, Janne Mattsson


Arrangemangskommitté: *Patric Fransson, Wilhelm Johansson, Per FriskoppUngdomskommitté: *Agneta Harrysson, Olle Sjöberg, Barbro Dahl


Sportgrupp: *Peter Fransson, Dick Nilsson, Patric FranssonÄldrekommittén: *Laila Johansson, Jan Svensson, Eva Janhall


Valberedning:   Vakant


* = sammankallande