Styrelse & Kommittéer

Ordförande: Agneta Harrysson


Vice Ordförande:  Wilhelm Johansson


Sekreterare: Laila Johansson


Kassör: Jan Svensson


Ledamot: Per Friskopp


Ledamot: Patric Fransson


Ledamot: Klas JohanssonAnläggningskommitté:

Wilhelm Johansson, Leif Gummesson, *Mikael Dahl, Göran Berg, Hans Janhall


Försäljningskommitté:

Irene Månsson


Lotterikommitté:

Jan Svensson


Marknadskommitté:

Agneta Harrysson, *Jan Svensson


Arrangemangskommitté:

*Patric Fransson, Wilhelm Johansson, Per Friskopp


Ungdomskommitté:

*Agneta Harrysson, Barbro Dahl


Sportgrupp:

*Peter Fransson, Dick Nilsson, Patric Fransson


Äldrekommittén:

*Laila Johansson, Eva Janhall


Valberedning:   Vakant


* = sammankallande