Ungdomsträning


Är du/ni intresserade av att lära er mer om bangolf ? Tveka inte, ta kontakt med vår ansvariga.

Ansvarig för klubbens ungdomsträningar är Agneta Harrysson.

E-mail: agnetaharrysson@hotmail.com


Agneta kommer att ha hjälp av andra spelare i klubben på träningarna.

Klubben tillhandahåller klubbor och bollar.


Ungdomsträning:  Tisdagar   18:00VÄLKOMNA !